Sunday, November 27, 2022
Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Diễm Phương

Diễm Phương

5 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Ta đi để biết đất trời.
Ta về vì nhớ lòng người nơi xa.
- Advertisement -

Latest article