Sunday, November 27, 2022

Sự Kiện

24/11/1863: Trận Núi Lookout trong Nội chiến Mỹ

Nguồn:  Battle of Lookout Mountain, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1863, quân Liên minh miền Bắc đã chiếm được Núi...

10/11/1775: Thủy quân Lục chiến Mỹ được thành lập

Nguồn: Birth of the U.S. Marine Corps, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1775, trong Cách mạng Mỹ, Quốc hội Lục...

22/11/1783: John Hanson qua đời

Nguồn: John Hanson, so-called first president, dies, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1783, John Hanson, chủ tịch đầu tiên của...

17/11/1863: Knoxville, Tennessee bắt đầu bị bao vây

Nguồn: Siege of Knoxville, Tennessee, begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1863, Tướng Hợp bang miền Nam James Longstreet đã...

15/11/1917: Georges Clemenceau trở thành Thủ tướng Pháp

Nguồn: Georges Clemenceau named French prime minister, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1917, khi đất nước của ông vướng vào...

08/11/1994: “Cách mạng Đảng Cộng hòa”

Nguồn: The Republican Revolution, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1994, lần đầu tiên sau 40 năm, Đảng Cộng hòa đã...

13/11/1775: Lính Mỹ chiếm Montreal

Nguồn: Patriots take Montreal, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày 13/11/1775, Chuẩn tướng Quân đội Lục địa Richard Montgomery đã chiếm Montreal, Canada...

03/11/1969: Tổng thống Nixon kêu gọi ủng hộ của “đa số im lặng”

Nguồn: President Nixon calls on the “silent majority”, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1969, Tổng thống Richard Nixon đã xuất...

Latest news

- Advertisement -spot_imgspot_img

Must read

- Advertisement -spot_imgspot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you