Saturday, October 16, 2021

Blog

Hãy thương đôi mắt mùa WFH

Sau một thời gian...

2 công việc cùng lúc – Cách để cân bằng

Mọi người quyết định...

Lời khuyên cho “cú đêm” mùa COVID

Có nhiều lý do...

Làm chủ thời gian cho một ngày hiệu quả

Đôi khi một ngày...

Căng thẳng mùa dịch – đối phó không khó

Dịch COVID-19 đã diễn...

Cách nói với sếp: Em đang quá tải!

Theo báo cáo của...

Thế sự thay đổi – Tăng cường kỹ năng

Rất nhanh, COVID-19 làm...

WFH, biến không thể thành có thể

Được làm việc tại...